Konsultation

Konsultation

Vi tillför näring till din IT-miljö så att den kan utvecklas och må bra. Vi kan för det lilla företaget fungera som IT-avdelning och för det större en del av IT-avdelningen.

Ett vanligt arbetssätt bygger på kvartalsmöten. Här diskuterar vi tillsammans Er IT-miljö, vad har hänt och vad är på gång, samt upprättar en IT-plan som löpande underhålls.
Detta proaktiva arbete är viktigt och uppskattas mycket av våra kunder.

Med andra ord: Vi sitter på samma sida av förhandlingsbordet.

Webbproduktion: Entos