Uppföljning

Uppföljning

Regelbundet tar vi kontakt med dig för att stämma av nuläget.

Vi tycker det är viktigt att följa upp förändringar i din organisation som kan påverka det levererade datasystemets funktioner.

Webbproduktion: Entos