Utbildning

Utbildning

Företag investerar i ny hård- och programvara men prioriterar många gånger inte utbildning av sin personal.

Vi skräddarsyr och lägger kraften på de delar i utbildningen som kräver mest. Vi kan jobba med dina egna datafiler som utbildningsmaterial. Kontakta oss för mer information om hur just dina utbildningar kan bli så effektiva som möjligt.

SBL Data har certifierade och meriterade utbildare.

Vår utbildningslokal kan även hyras för utbildning i egen regi.

Webbproduktion: Entos