ALLMÄNNA VILLKOR

VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna standardvillkor gäller för alla produkter, licenser och tjänster som tillhandahålls av SBL Data AB ("SBL") till kunden ("Kund").

Förutom dessa allmänna villkor så kan alla andra tredjepartsleverantörsvillkor gälla.

För tredje parts programvara så gäller dess standardlicensvillkor före dessa allmänna villkor.

 

Besöksavgift 450 kr debiteras vid konsultbesök.

Lagstadgad moms tillkommer på alla våra priser.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från respektive leveransdag.

Leveransvillkor: Fritt Kund och i övrigt tillämpar vi LKD:s avtal 90.

Samtliga produkter i mån av tillgång.

Produkterna tillhör SBL tills fullbetalning erlagts.