ALLMÄNNA VILLKOR

VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna standardvillkor gäller för alla produkter, licenser och tjänster som tillhandahålls av SBL Data AB ("SBL") till kunden ("Kund").

Besöksavgift: Debiteras med 475 kr vid konsultbesök.

Priser: Alla angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt.

Mervärdesskatt: Tillkommer i enlighet med gällande lag vid det aktuella tillfället. SBL har momsregistreringsnummer: SE556338-799101.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Från fakturans förfallodatum debiteras lagstadgade avgifter och dröjsmålsränta. Alla produkter där så är tillämpligt säljs med äganderättsförbehåll och förblir SBL´s egendom tills full likvid erhållits.

Leveransvillkor: Fritt Kund och i övrigt tillämpar vi LKD:s avtal 90. Samtliga produkter i mån av tillgång.

Valutaklausul: För nettopris på produkter gäller att vid en valutakursförändring större än 3 % på valutan i vilken SBL´s inköp sker, förbehåller SBL sig rätten att justera priset i motsvarande grad. Nettopriset är baserat på de valutakurser som gällde vid offertens datering.

Prisjusteringsklausul: För nettopris på produkter gäller, att vid ökade inköpspriser, råvarukostnader, skatter, importkostnader etc, som totalt överstiger 5%, förbehåller SBL sig rätten att justera priset i motsvarande grad.

Förutom dessa allmänna villkor så kan alla andra tredjepartsleverantörsvillkor gälla. För tredje parts programvara så gäller dess standardlicensvillkor före dessa allmänna villkor.