IT-LÖSNINGAR FÖR DIG

VI LEVERERAR IT-LÖSNINGAR SOM PASSAR DIN VERKSAMHET

Vår personal vill alltid veta mer och förstå dina utmaningar och affärsmål, för att kunna föreslå dig rätt lösning samt hela tiden driva och utveckla din IT-miljö, din IT-infrastruktur.

Våra erbjudanden på de digitala utmaningarna drivs av vår missionatt bidra till ökad konkurrenskraft, samt vår vision att vara den starkaste och mest engagerade IT-leverantören.

Hos oss får du hjälp med

- Behovsanalys samt skapande av din IT-strategi
- Nätverk, arbetsplats, säkerhet och backup
- Proaktivt arbete med din IT-miljö och IT-strategi

SÄKRARE & EFFEKTIVARE VARDAG

Vad händer om du inte har ett riktigt säkert inlogg? Vad händer om din backup inte är säkerställd? Din vardag är full av aktivitet och där vill vi bidra till att göra den så säker och effektiv som möjligt genom ett tätt samarbete med förebyggande åtgärder.

Genom att arbeta nära din verksamhet så förstår vi den bättre och kan då erbjuda dig rätt utrustning och tjänster till alla dina användare. Vårt proaktiva arbete tillsammans med dig och användarna ger en stabil IT-vardag som ständigt är redo för nästa steg i er utveckling.

UTVECKLANDE ARBETE AV DIN IT-INFRASTRUKTUR

Dagens utmaningar och konkurrens ställer höga krav på dig och din verksamhet för att ni ska nå era mål och där tror vi på ett aktivt gemensamt arbete där vi bidrar med erfarenhet och lösningar som verkligen gör skillnad och ger dig en IT-infrastuktur som hela tiden utvecklas.

När vi får arbeta nära dig så lär vi känna er verksamhet vilket är grundstenen i ett strategiskt samarbete. Vi följer också med i den tekniska utvecklingen för att bidra med kompetens som ger rätt stöd i er utveckling med ny teknik, för ökad effektivitet.

Vårt koncept för proaktivt utvecklande arbete har gett oss förtroendet från många företag som sett behovet av en bra arbetsform för att verkligen arbeta proaktivt med IT-miljön och IT-strategin.

Bärbar dator från Lenovo med bra trådlös access wi-fi för bästa mobilitet hos SBL Data
Medarbetare diskuterar anpassad lösning till kund rörande integration mellan system