IT-STRATEGI

MÖJLIGHETEN MED EN IT-STRATEGI

Vad händer om du inte har en IT-strategi? På kort sikt inte så mycket, men det är kanske också därför som denna fråga ofta förbises.

Strategi handlar om att tänka och genomföra aktiviteter och sträcker sig mellan var du och ditt företag är idag och vart företaget vill vara. Din IT är till för att stödja företaget och dess affärsmål och måste därför ligga i linje med affärsstrategin. Allt för ofta blir IT-strategin en isolerad företeelse och då är risken stor för att satsningar inom IT misslyckas.

Syfte och vinning med att ha en IT-strategi kan vara

- att ditt företag når sina affärsmål
- en ökad effektivitet för verksamheten, då IT-miljön ger det stöd som användarna och företaget behöver
- en levande säkerhetspolicy
- långsiktighet i samarbeten och investeringar
- möjlighet till tydligare kravställningar internt och externt
- nöjda kollegor då IT upplevs som bra och uppdaterat

HUR GÖR DU EN IT-STRATEGI?

Arbeta igenom frågan vad IT ska vara för just din organisation. Detta är inte bara en fråga och uppdrag för IT-avdelningen utan bör involvera hela organisationen inklusive ledningen. När du gör detta arbete så stärker ni engagemanget och förståelsen mellan olika avdelningar för vad som behövs inom IT för att verksamheten ska nå sina mål.

HUR FÅR DU STRATEGIN ATT FUNGERA?

- Klargör vem som ansvarar för vad, så alla vet vem man vänder sig till vid problem
- Arbeta med en plan för implementationen som även inkluderar hur den nya strategin ska informeras om i ditt företag
- Se till att alla i ditt företag vet om er strategi och arbetar efter den
- Sen är det mycket viktigt att löpande följa upp, revidera och uppdatera din IT-strategi, så att er IT verkligen blir effektiv och levande.

Vi hjälper dig gärna i detta arbete. Hur du kommer igång samt vilka delar som behöver tänkas igenom och prioriteras.

Slå oss en signal så pratar vi mer om detta ämne, eller kom förbi något av våra kontor på en kopp kaffe. Du kan också fylla i vårt kontaktformulär så hör vi snarast av oss till dig.