KONSULTTJÄNSTER

DE BÄSTA IT-KONSULTERNA FÖR DINA BEHOV

Din verksamhet är viktig för oss! Det märks på våra konsulter som alltid arbetar nära dig som kund för att förstå din verksamhet, din IT och på bästa sätt bidra till en bra, säker och effektiv IT-miljö. Hos flera kunder blir vi deras IT-avdelning då vi får ansvaret för miljön och planering av den IT konsultation som behövs. Vi ansvarar då också för en löpande utveckling av IT miljön och dess strategi till att stödja ert företags affärsmål och förekomma eventuella säkerhetsrisker och hot.

Våra konsulter utgår från våra kontor i Skara, Vänersborg och Vara vilket ger dig i detta område en hög närhet och IT-konsultation på plats vid behov. Självklart utför vi även en hel del konsultation per distans med säkra och stabila lösningar för fjärrstyrning. Din ansvarige IT konsult ifrån oss har löpande kontakt med dig och genomför konsultation enligt er gemensamma plan och avtal. Konsulten är också med på våra gemensamma kvartalsmöten för avstämning, planering och utveckling framåt.

Vår värdegrund och våra värdeord engagemang, glädje, trygghet och laganda är centrala för våra medarbetare, inte minst i relationen med dig som kund. Som en i vår personal en gång sa, ”När vi också får med kunden i laget, då har jag lyckats!”. Välkommen till vårt lag, kontakta oss idag och låt oss bli din IT avdelning eller få ingå i din egen IT avdelning, så får du mer tid i framtiden!