UTVECKLANDE ARBETE

PROAKTIVT ARBETE MED DIN IT-MILJÖ

Har du ett planerande och proaktivt arbete idag med din IT-miljö? Säkerställer du att er IT följer med i ert företags utveckling för att nå affärsmålen? Din it-infrastruktur handlar så klart om hårdvara och dess konfiguration, men också om personal och tjänster då den stöttar hela din verksamhets informationshantering.

Idag så behöver en IT chef, en IT Manager se till hela verksamheten och fundera över vilken information som är viktig, samt hur processerna ser ut som stöttar hanteringen av denna information. Det är detta arbete och dessa frågor som sen ställer kraven på nätverket, på hårdvaran. För din IT är ju till för att stötta verksamhet att nå sina affärsmål. Så vill du ha ut bästa effekt av ditt nätverk, av din IT-infrastruktur så se över processerna och arbeta med förändringsprojekt, inte bara införande av ett tekniskt system. Då blir IT-organisationen mer verksamhetsriktad och värdeorienterad.

Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen för din och verksamhetens hantering av er information genom möten och skapande av förståelse för er verksamhet. Vi arbetar också igenom så din infrastruktur blir skalbar, så den kan växa med er för att möta kraven från både interna och externa kravställare. Vårt koncept med ”Kvartalsmöten” och ”Kvartalsbesök” har gett oss förtroendet från många företag som sett behovet av en bra arbetsform för att verkligen arbeta proaktivt med IT-miljön och IT-strategin. Här diskuterar vi tillsammans er IT-miljö, vad har hänt och vad är på gång, samt upprättar en IT-plan som löpande underhålls. Vi lyfter också de större frågorna som hur er affärsplan för verksamheten ser ut och om IT-strategin behöver förändras för att passa den planen.

Ytterligare en ingrediens i samarbetet är så klart behovsanalysen, dels om du är ny kund till oss eller om ni förändrar er verksamhet och er IT behöver förändras och utvecklas i och med detta. Hur ser rutinerna ut, fungerar din IT-miljö bra, kräver er förändring några åtgärder inom IT? Det är några av frågorna vi ställer.

Detta proaktiva arbete är viktigt och uppskattas mycket av våra kunder då det ger ett stort värde i en utvecklad och säker IT-miljö som är verksamhetsnära. Vi lär känna din verksamhet och kan på så sätt leverera rätt lösningar till dig som ökar din konkurrenskraft.

Vi kan för det lilla företaget fungera som IT-avdelning och för det större som en del av IT-avdelningen. Med andra ord: Vi sitter på samma sida av förhandlingsbordet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att slippa "brandsläckning" inom IT och tillsammans ha ett strukturerat och planerande arbete, som dessutom hjälper ert företag att nå sina affärsmål? Fyll i här nedan, slå oss en signal eller kom förbi något av våra kontor på en kopp kaffe.