LICENSER & SUBSCRIPTION

LICENSER & SUBSCRIPTION

I din egen vardag så använder du säkert flera olika mjukvaror för att göra ditt jobb. Vi säljer mjukvara från bl.a. Microsoft och Adobe och hanterar dess förlängningar (subscription) åt dig på ett effektivt och centraliserat sätt.

Våra experter kan rådgöra med dig hur mjukvaran ska användas på bästa sätt och dokumentera detta, så kallad arbetsmetodik. Vi genomför även utbildningar, både anpassat och schemalagt, så du själv och dina kollegor utnyttjar mjukvaran till fullo för er verksamhet.

Den mesta mjukvaran idag uppdateras löpande, vilket ofta är bra säkerhetsmässigt men som också kan vara utmanande för din verksamhet. Driftsstopp på servrar och applikationer eller arbetsplatser är kostsamt och sliter på medarbetarna. Vi diskuterar hur detta ska hanteras och bestämmer en arbetsmetodik där uppdateringar görs mer kontrollerat.

Logotyp Microsoft
Logotyp Adobe
Logotyp Panda
Logotyp Watchguard