SUBSCRIPTION

MÖJLIGHETERNA MED SUBSCRIPTION

Subscription är dagens sätt att "köpa" mjukvara på och är ett prenumerationssavtal där du hyr din programvara. De flesta störra mjukvaruföretagen går ifrån den gamla modellen där du äger dina licenser (köp, maintenance) till en mer flexibel prenumerationsbaserad hyrmodell (subscription).

Fördelar som en subscription baserad modell ger:

- Tillgång till de senaste och bästa funktionerna – åtkomst till kontinuerliga uppdateringar, molntjänster för lokalt installerade produkter och ytterligare funktioner så snart de är tillgängliga, ofta utan extra kostnad

- Eventuell åtkomst till nya paketeringar av mjukvaran från leverantören, där besparingar kan göras

- Enklare administration – åtkomst till verktyg som effektiviserar distribution och hantering av dina användare och programvara

- Du undviker en stor investering och sparar likvida medel, då du löpande hyr din mjukvara (månad, kvartal, år, flera år, beroende på modell och leverantör)

Vill du veta mer hur en prenumerationsbaserad (subscription) baserad modell kan effektivisera för dig? Välkommen att kontakta oss.