LAGRING AV DIN DATA

LAGRING MED HÅRDDISK, NAS, DAS, SAN

Digitaliseringen fortsätter och datamängden ökar. Snabb och säker lagring av din data är enormt viktigt, där du också kan växa både enkelt och kostnadseffektivt.

Vi erbjuder dig mångsidiga och säkra lösningar där dina behov styr vad som blir bäst och mest kostnadseffektivt.

En server kan ha lokala interna hårddiskar för systemet och all data, men även arbeta mot externa lagringslösningar:

- En extern NAS (Network-Attached Storage) samlar alla dina filer säkert på ett ställe och är smidigt om du har flera datorer och användare. NAS-enheten ansluts direkt till ditt nätverk, håller reda på filerna och kan köra säkerhetskopieringar.

- Ett externt disksystem som är direkt fiberanslutet till servern, sk DAS (Direct-Attached Storage) där flera hårddiskar är monterade i en egen disklåda, ger både hög säkerhet, snabb access för byte av hårddisk samt riktigt bra utbyggnadsmöjligheter.

- Lagringsnät ofta förkortat SAN (Storage Area Network), används för att beskriva nätverk vars enda uppgift är att distribuera och lagra data. Ett typiskt SAN består av hårddiskkluster kallat disk array och säkerhetskopieringsenheter sammanbundna av ett gemensamt nät. Nätet är ofta ett ethernet- eller fibre channel-nät. Den stora skillnaden mellan NAS-enheter och diskar i ett SAN är att datorer ser de SAN-anslutna diskarna som lokala diskar. NAS-enheter däremot ser ut som enheter på en filserver och använder protokoll som NFS och SMB/CIFS.

En av våra lösningar är Lenovo ThinkSystem Storage Solutions, se gärna filmen.