SÄKERHET & BACKUP

VAR SÄKER PÅ ATT DIN DATA FÖRBLIR DIN

Vi tar det på största allvar att säkerställa din och företagets IT-säkerhet, där vi löpande diskuterar och vidareutvecklar säkerhetslösningen för er.

Allt ifrån säkra brandväggar, säkerhet i ert trådlösa nätverk, redundans på servrar och hårddiskar, backuphantering och kontroll av densamma, till antivirus för användarna och arbetsmetoder för hantering av inkommande/utgående data är delar vi alltid diskuterar och hanterar.

Hantering av uppdateringar och ”patchningar” görs kontrollerat och i samråd med dig. Kan vi standardisera hanteringen av detta, samt utföra det i en testmiljö så vinner vi säkerhet och minimerar driftsstopp.

Idag så arbetar vi mycket med tvåfaktorsautentisering som väsentligen höjer säkerheten på dina inlogg. Vår mest använda lösning heter Authpoint ifrån Watchguard, vilket är en professionell och säker lösning.

HÖG SÄKERHET PÅ DITT TRÅDLÖSA NÄTVERK MED WIPS

Det trådlösta nätverket är en av flera säkerhetsrisker idag som du behöver arbeta igenom. En del i säkerhetsupplägget är WIPS, Wireless Intrusion Prevention System, som är en term från Wi-Fi-branschen som syftar till förebyggande av Wi-Fi-hot.

WATCHGUARDS SÄKERHETSPRODUKTER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Våra säkerhetslösningar från Watchguard är moderna och säkra samt täcker hela din verksamhet.

Watchguards säkerhetsprodukter för små och medelstora företag

Vill du direkt veta mer om hur du kan förbättra din IT-säkerhet så fyll i vårt formulär här nedan så kontaktar vi dig snarast.

Logotyp Watchguard Gold Partner
Logotyp Veeam
Säker inloggning med Watchguard Authpoint MFA
Våra certifieringar hos Watchguard