MED HÄNSYN TILL CORONAVIRUS, COVID-19

MED HÄNSYN TILL CORONAVIRUS / COVID-19

Vi på SBL Data arbetar prioriterat för en säker arbetsplats för vår personal och kunder och har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronavirus / Covid-19. Vi följer utvecklingen hos UD och Folkhälsomyndigheten och rekommenderar våra kunder att göra detsamma.

En del i våra åtgärder är att vi omgående rekommenderar våra kunder och samarbetspartners att de möten och arbeten som kan genomföras per distans planeras om till att genomföras digitalt/online. Flera av våra kunder använder Microsoft Teams där vi kan genomföra möten på ett bra sätt. Vi har även andra lösningar för distansuppkoppling för att genomföra tekniska uppdrag.

Har du frågor om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning
Ledningen på SBL Data