MED ÖNSKAN OM ETT GOTT NYTT ÅR

Snart är det dags att lära sig skriva ett nytt årtal 2020 och många jobbar på för att avsluta året på ett bra sätt. Jag vill passa på att skicka med några ord på vägen in i nästa år.

Under året som gått har vi fortsatt vår tillväxtresa som vi påbörjade 2018. Med tydliga och klara målsättningar har vi tillsammans jobbat för att stärka vårt team, samt även rekryterat in nya medarbetare som bidrar med starkt engagemang och kompetens.

Vi har fått förtroendet från fler företag att vara deras strategiska samarbetspartner gällande IT för att de ska nå sina affärsmål. Varmt tack för det!

Du har säkert uppmärksammat vår ökade närvaro i sociala medier samt vår nya webbplats, där vår målsättning är att engagera och bidra med kunskap. Vi har fått se hur antalet följare på våra social kanaler hela tiden ökar vilket är väldigt roligt.

Vi bevakar och följer trenderna på vår marknad för att kunna ge dig som kund rätt förutsättningar, vi utbildar löpande vår personal för att kunna möte de krav som ställs på oss.

Nu blickar vi framåt och ser ljust på framtiden, vi ser att vi är på rätt väg och att vår utveckling följer den tillväxtplan vi satte på papper våren 2018. Vi hoppas att du vill följa oss på vår resa.

Jag önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

/Erik Lundström, VD