Nyheter

Ransomeware

2016-04-28

Bästa sättet att förhindra detta är att ha bra brandväggar, antivirusprogram och backuprutiner samt utbildad personal som förstår hur man säkert använder sina IT-system. Kontakta oss gärna för mer info. 

Webbproduktion: Entos