Nyheter

Säkerhet

2017-01-18

Det förekommer mycket skadlig kod på nätet så var extra försiktig med länkar och bifogade filer i din e-post. Om olyckan är framme och du får ett it-haveri går det mesta att rädda om du har fungerande och säkra backuprutiner. Kontakta oss gärna om du vill få hjälp med att se över dina säkerhetsrutiner

Webbproduktion: Entos