Nyheter

Varning!

2016-01-29

Då det förekommer mycket skadlig kod på nätet så var extra försiktig med länkar och bifogade filer från okända avsändare i din e-post. Om olyckan är framme och du får ett it-haveri går det mesta att rädda om du har fungerande och säkra backuprutiner. Kontakta oss gärna om du vill få hjälp med att se över dina säkerhetsrutiner.

Webbproduktion: Entos