MISSION & VISION

VÅR DRIVKRAFT

Våra lösningar på de digitala utmaningarna drivs av vår mission att bidra till ökad konkurrenskraft med våra IT-lösningar, samt vår vision att vara den starkaste och mest engagerade IT-leverantören.

MISSION

"BIDRA TILL ÖKAD KONKURRENSKRAFT MED VÅRA IT-LÖSNINGAR"

Genom vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för våra kunder att öka sin konkurrenskraft.

VISION

"VARA DEN STARKASTE OCH MEST ENGAGERADE IT-LEVERANTÖREN - VÅRA KUNDERS OCH MEDARBETARES FÖRSTAHANDSVAL"

Vi brukar prata om "mer tid i framtiden" för våra kunder för att de verkligen ska kunna fokusera på sin produkt och tjänst. Genom att vara en starkt engagerad och långsiktig IT-partner så hjälper vi våra kunder till effektiva lösningar och processer, samt en säkrare IT-miljö.

Erik Lundström VD SBL Data AB

ERIK LUNDSTRÖM
VD / Säljare

0511-71 05 83
erik.lundstrom@sbl.se