VÄRDEGRUND & FÖRETAGSKULTUR

EN LEVANDE VÄRDEGRUND ÄR VIKTIGT FÖR OSS PÅ SBL DATA

Värdegrunden är något vi har gemensamt, är stolta över och som vi ställer oss bakom. Värdegrunden kan ses som SBL Datas inre kompass. Den ger oss vägledning om hur vi ska resonera kring våra handlingar och beslut. Vår värdegrund är ett stöd vi alltid har med oss och som ger oss trygghet i vår arbetsvardag.

Den vilar på fyra värdeord som tillsammans bildar en helhet för vårt agerande - engagemang, glädje, laganda och trygghet. Läs gärna mer om hur vi tänker runt våra värdeord.

 

RÄTT FÖRETAGSKULTUR ÄR EN FÖRUTSÄTTNING

Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag är det som präglar SBL Data. För att fortsätta ta initiativ till att stärka och utveckla kvaliteten för våra kunder, är det avgörande inom SBL Data att lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer.

Arbetar man på SBL Data ska man känna sig delaktig, känna att man kan påverka. Vi har en tillåtande företagskultur där det är viktigt att man vill och vågar ta ansvar. På samma sätt ska företagsledningen lyssna och agera utifrån medarbetarnas synpunkter. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer. Dessa idéer är bränslet i vår dagliga rörelse framåt, att ytterligare förbättra verksamheten på alla områden.

Erik Lundström VD SBL Data AB

ERIK LUNDSTRÖM
VD / Säljare

0511-71 05 83
erik.lundstrom@sbl.se