DAGS FÖR SÄKER INLOGGNING

Om du inte redan använder tvåvägsautentisering så är det dags att börja göra det!

Ditt inlogg är troligtvis en av de största riskerna till eventuellt intrång i din data och er verksamhet. Så kan man säkra upp detta är det värt mycket.

Vi använder och rekommenderar dig lösningen Authpoint från Watchguard som är en ledande och mycket säker produkt för säkra inloggningar.

Appen Authpoint från Watchguard för säker inloggning med tvåfaktorautentisering multifaktorautentisering