Behovsanalys

Behovsanalys

Hur ser dina rutiner ut idag? Fungerar din IT-miljö bra?
Detta är några av de vanligaste frågorna när vi inleder ett samarbete.

Tillsammans diskuterar vi igenom hur Era rutiner och IT-miljö ser ut.
Utifrån detta underlag ger vi förslag på åtgärder/förbättringar.

Webbproduktion: Entos