Support

Support

Alla användare stöter på olika frågeställningar. En snabb och bra support är en god investering. Det ger arbetsro, skapar effektivitet under arbetsdagen samt betyder mycket för att få en kostnadseffektiv IT-drift. Många gånger räcker det med ett kort telefonsamtal till oss för att få en förklaring på ditt problem.

Krävs det åtgärd från vår sida kan vi också koppla upp oss mot din dator för att avhjälpa problemet.

Vill du ha en heltäckande support för din verksamhet kan vi erbjuda en Help-desk funktion. Vi blir din egen IT-avdelning.

Webbproduktion: Entos