Utveckling/Support

Utveckling/Support

Det proaktiva arbetet är viktigt för dig. Du som tecknar ett Utveckling och Support-avtal med oss får kvartalsvis uppföljning och översyn av din IT-miljö.

Vi upprättar tillsammans en IT-plan som underhålls och justeras löpande vid varje kvartalsmöte. Med detta arbetssätt utvecklar vi tillsammans din IT-miljö i den takt som du beslutar.

Vi ger dig mer tid i framtiden.

Webbproduktion: Entos