EFFEKTIV & SÄKER BACKUP

SÄKRA DIN DATA OCH KONFIGURATIONER

Använder du fortfarande en traditionell agentbaserad backuplösning i ert datacenter? Vill du öka tillgängligheten, minska komplexitet och svårighet runt återställning och reducera risken för dataförlust? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att göra resan från en klassisk backup till en modern & tillgänglig med Veeam Backup & Replication.

Veeam erbjuder en plattform för molnserver och molndata, virtuell och fysisk, med hantering för säkerhetskopiering och intelligent återställning. Det finns också en lösning och stöd för att automatisera din DR-plan (data recovery plan) och dokumentation - Veeam Availability Orchestrator:

Det mest kritiska i din DR-plan är ofta relaterat till dokumentation, testning, genomförande och compliance. Vi kan hjälpa dig att reducera tid, kostnader och effektivitet med hjälp av Veeams lösning för att obehindrat kunna leverera IT som inkluderar:

- Automatiserad och uppdaterad DR dokumentation som uppfyller kraven för compliance

- Automatiserade tester och kontroller för att säkerställa återhämtningsbarhet utan störningar

- Tillförlitlig failover och failback av multipla IT-tjänster i händelse av både planerade och oplanerade driftstopp

 

DE VIKTIGASTE UTMANINGARNA MED DITT FÖRETAGS DATA

Din organisation står idag inför dubbla utmaningar att inte bara hantera det data ni producerar och använder, utan också se till att den digitala upplevelsen alltid är positiv för både interna och externa kunder. Utmaningar med hantering och skydd av molndata, beskrivet av Veeam:

Utmaningar för molnbaserad data lagring och säkerhet enligt Veeam

 

Så hör av dig till oss för att diskutera er nuvarande backuphantering och säkerhet, så kan vi därifrån föreslå dig förbättringar.