SPONSRING

SPONSRING

Sponsring är en viktig del i SBL Datas marknadsföring, som är en affärsmässig metod för kummunikation, marknadsföring och försäljning.

Vi strävar efter att:

- Stärka befintliga och skapa nya kundrelationer

- Attrahera nya kunder och göra affärer

- Attrahera nya medarbetare

- Öka den interna stoltheten och engagemanget

 

DE FÖRENINGAR VI STÖTTAR